Oceny z kolokwium zaliczeniowego (KZ) i poprawkowego (KP) z wykładów

Hydraulika i hydrologia (W)

(S, rok akad. 2022/23, sem. zimowy)

Numer albumu

Suma punktów

Ocena

KZ1)

KP2)

94605

128 (134)

 

dst

101132

80 (86)

 

nd

102511

91,5 (97,5)

24

(nd) dst

100036

75 (81)

22*

(nd) dst

101185

16,5 (26,5)

21

(nd) dst

99694

76,1 (86,1)

13

nd

101019

102,2 (112,2)

28

(nd) dst+

101022

15 (18)

11,5

nd

100977

51,5 (54,5)

21

(nd) dst

101048

44,5 (47,5)

18,5

nd

101058

120,3 (130,3)

 

dst

101564

95 (105)

3

nd

101075

97 (107)

24*

(nd) dst

101118

89 (99)

2*

nd

100632

22 (28)

8

nd

101122

80 (86)

26*

(nd) dst+

100031

85 (88)

27

(nd) dst+

1) Skala punkty / ocena: 0-119 – nd; 120-149 – dst; 150-179 – dst+; 180-209 – db; 210-239 – db+; 240-270 – bdb (za poprawne odpowiedzi można było uzyskać maksymalnie 30+20+40+30+35+20+ 30+30+35 pkt).

W nawiasach podano punktację z uwzględnieniem obecności na wybranych wykładach (3 obecności: +10 pkt, 2: +6 pkt; 1: +3 pkt).

2) Skala punkty / ocena: 20.1-25.1 – dst; 25.2-30.3 – dst+; 30.4-35.5 – db; 35.6-40.7 – db+; 40.8-46 – bdb (za poprawne odpowiedzi można było uzyskać maksymalnie 6+7+6+8+5+6+8 pkt).

*) KP podejście indywidualne: 3 zadania po 10 pkt; 15-17,9 – dst; 18-20,9 – dst+; 21-23,9 – db; 23,9-24-26,9 – db+; 27-30 – bdb.

punktacja warunkowana wyjaśnieniami do udzielonych odpowiedzi.

 

 

Lista ocen z kolokwium zaliczeniowego (KZ) i poprawkowego(KP)
z
Mostów drogowych (W)

(NS, rok akad. 2022/23, sem. zimowy)

numer albumu

punkty

ocena 1)

KZ

KP

103308

9,3

9,4

nd (nd)

102808

-

 

-

92541

12

 

dst

93263

8,5

23

nd (dst)

103405

3

27

nd (dst)

103335

-

 

-

102798

-

 

-

93277

1

8

nd (nd)

102824

12,3

 

dst

102813

10,5

16

nd (nd)

74124

21

 

db

1) Skala punkty / ocena KZ: 0-11,9 – nd; 12-17.8 – dst; 17.9-20.8 – dst+; 20.9-24 – db; 24,1-27 – db+; 27.1-30 – bdb (za poprawne odpowiedzi można było uzyskać 3+5+4+3+6+4+5 pkt.).

Skala punkty / ocena KP: 0-22.9 – nd; 23-27.4 – dst; 27.5-32 – dst+; 32.1-36,6 – db; 36,7-41,2 – db+; 41,3-46 – bdb (za poprawne odpowiedzi można było uzyskać 6+2x12+6+10 pkt.)

 

 

Lista ocen z kolokwium zaliczeniowego

i poprawkowego z wykładów

Bezpieczeństwo ruchu drogowego (W)

(NS, rok akad. 2022/23, sem. zimowy)

numer albumu

punkty 1)

ocena 1)

KZ

KP

103308

19,5

db+

 

102808

13,7

dst+

 

92541

15,6

db

 

93263

6,2 / 12,7

nd

db

103405

19,2

db+

 

103335

17,2

db

 

102798

6,6 / 11

nd

dst+

93277

9,4 / 7

nd

dst

102824

7,3 / 8,8

nd

dst

102813

8,8 / 4,9

nd

nd

74124

19,8

bdb

 

1) Skala punkty / ocena KZ: 0-10,9 – nd; 11-13.1 – dst; 13.2-15.3 – dst+; 15.4-17.5 – db; 17.6-19.7 – db+; 19.8-22 – bdb (za poprawne odpowiedzi można było uzyskać 4+5+4+4+5 pkt.)

1) Skala punkty / ocena KP: 0-6,9 – nd; 7-9.5 – dst; 9.6-11.1 – dst+; 11.2-12.7 – db; 12.8-14.3 – db+; 14.4-16 – bdb (za poprawne odpowiedzi można było uzyskać 5+3+4+4 pkt.)