Lista ocen z egzaminów I i II termin

„Wybrane zagadnienia inżynierii drogowo-mostowej”

(S.NSTAC, 2023/24, luty)

Numer albumu

Punkty

Ocena

E I

E II

I

I+

93355

32

38

 

dst+

106652

31

34

 

dst

106647

 

 

 

db

104231

41

 

 

dst+

106686

10

13

16

nd /dst

106669

27

30

 

dst

96890

8

 

3

nd / nd

106675

18

21

11

nd / nd

104668

29

 

15

nd /dst

104229

 

 

 

nd

106672

21

24

11

nd / nd

105068

 

 

 

db

106665

~30

33

 

dst

83239

 

 

 

db

106683

32

35

 

dst

106681

 

 

7

nb / nd

93249

38

41

 

dst+

99476

 

 

 

db

93168

 

 

 

nd

106677

28,5

34,5

 

dst

106664

 

 

 

db

93286

 

 

 

nd

100183

26

32

 

dst

106663

22,5

25,5

16

nd /dst

106656

 

 

 

nd

106668

13

19

30

nd / db+

106650

 

 

 

db

106674

33

36

 

dst

106676

 

 

 

db

106651

 

 

 

db

106671

33,5

36,5

 

dst

104670

 

 

 

nd

106658

16

19

13

nd / nd

106662

37

40

 

dst+

83575

30

36

 

dst

94923

30

 

 

dst

102090

18

24

 

nd

99643

 

 

 

db

86564

 

 

 

nd

106673

35

41

 

dst+

99648

42

45

 

db

91196

35

41

 

dst+

104672

21

 

21

nd / dst+

97063

 

 

 

nd

100116

 

 

 

db

106653

 

 

 

nd

100041

38

41

 

dst+

106655

19

22

15

nd / dst

106648

55

61

 

bdb

106679

 

 

 

nd

106667

30

36

 

dst

91180

25,5

31,5

 

dst

106661

24

27

17

nd / dst

106660

 

 

 

db

106649

 

 

 

nd

91184

 

 

 

nd

104667

19

 

13

nd / nd

106654

 

 

 

db

106657

12

18

6

nd / nd

106666

 

 

 

db

Skala ocen (I): 30-37 – dst / 38-44 – dst+ / 45-51 – db / 52-58 – db+ / 59-65 – bdb; (II): 15-20,5 – dst / 20,6-24,1 – dst+ / 24,2-27,8 – db / 27,9-31,4 – db+ / 31,5-35 – bdb

Zgodnie z ustaleniami, osoby obecne na wykładach ze sprawdzaną obecnością (nie więcej niż 2) otrzymały dodatkowe 3 punkty za każdą obecność (dotyczy wyłącznie pierwszego terminu egzaminu). Sumaryczna liczba punktów z uwzględnieniem powyższego dodatku znajduje się w kolumnie I+.

 

 

Lista ocen z egzaminów I i II termin

„Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi”

(S.NSTAC, 2023/24, luty)

Numer albumu

Punkty

Ocena

I

II

93350

53

 

db+

96791

 

 

nb

97320

 

 

db

104226

 

 

dst+

96878

 

 

db

96991

42

 

db

94923

35

 

dst

104234

 

 

dst+

98689

5

19

nd / dst

103395

 

 

dst

89529

54

 

bdb

99314

45

 

db

104224

 

 

db

97144

40

 

dst+

104233

 

 

dst+

96859

39

 

dst+

104236

 

 

dst

104231

 

 

dst

94126

55

 

bdb

94885

30

 

dst

104700

47

 

db

104701

55

 

bdb

97192

 

 

db

96931

35

 

dst

104262

 

 

dst

96985

19

7

nd / nd

83239

 

 

db

94906

20

17

nd / dst

94860

14

6

nd / nd

97007

 

 

db

104702

 

 

db

96791

42

 

db

104232

14

 

nd

104228

 

 

db+

97059

47

 

db

97066

36

 

dst+

104714

32

 

dst

95126

18

18

nd / dst

Skala ocen (I): 30-35,5 – dst / 35,6-41,5 – dst+ / 41,6-47,5 – db / 47,6-53,5 – db+ / 53,6-60 – bdb; (II): 15-22 – dst / 23-28 – dst+ / 29-34 – db / 35-40 – db+ /
41-47 – bdb