Lista ocen z egzaminu I termin

„Wybrane zagadnienia inżynierii drogowo-mostowej”

(26.6.2023 r.)

 

Numer albumu

Punkty

Ocena

E I

E II

99695

24

 

dst+

93350

19,5

 

dst

97320

29

 

db

99680

22

 

dst

94906

28

 

db

95126

19

 

dst

104236

15

 

nd

98689

18,5

 

dst

97837

13,5

 

nd

99656

29,5

 

db

97018

24

 

dst+

94860

18,5

 

dst

99563

24

 

dst+

97007

31

 

db

94905

14

 

nd

99649

28.5

 

db

Skala ocen: 18-23,9 – dst / 24-27,9 – dst+ / 28-31,9 – db / 32-35,9 – db+ / 36-40 – bdb.